Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀνθρωπότητος. Τῆς Ἁγίας Σκέπης. ...

 Στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀνθρωπότητος. Τῆς Ἁγίας Σκέπης. ...: Στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀνθρωπότητος  Τῆς Ἁγίας Σκέπης  Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου 2012 (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης Ακούσατε, ἀγαπη...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου