Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Γάμος. Ἑρωτοαπαντήσεις σε λειτουργικά και τελετουργικά θέματα ε΄ μέρος...

Γάμος. Ἑρωτοαπαντήσεις σε λειτουργικά και τελετουρ...:    Δείτε εδώ: δ ' μέρος Συνάντηση μιας νύφης με άλλη νύφη στο ναό, τι σημαίνει αυτό; Το ερώτημα αυτό εντάσσεται μέσα στις προλήψ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου