Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Ποιός ὁ ἀληθινός στολισμός τοῦ Χριστιανοῦ.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Καταρχήν νά εὐχηθοῦμε εἰς ἐαυτούς καὶ ἀλλήλους καλή Μεγάλη Σαρακοστή μέ ἀγωνιστικό φρόνημα καὶ μὲ πνευματική σπορά καὶ ἄν θέλει καὶ ὁ Θεός καὶ μέ πνευματική καρποφορία. Ἡ σπορά εἶναι δική μας καὶ ἡ καρποφορία εἶναι τοῦ Θεοῦ. Εὔχομαι λοιπόν ὅλοι νά σπείρουμε στίς καρδιές μας πλούσια τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατί ἔτσι γίνεται ἡ σπορά , εἴτε διαβάζοντας, εἴτε ἀκούγοντας, εἴτε σκεπτόμενοι καὶ στοχαζόμενοι ἐπάνω σέ αὐτά πού μᾶς λέει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ἔτσι, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν  οἱ προϋποθέσεις, ὤστε νά ἔχουμε τά πνευματικά φυτά τῶν ἀρετῶν καὶ αὐτά νά μᾶς δώσουν καὶ τούς πνευματικούς καρπούς μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου