Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Οἱ χριστιανοί ὡς φῶς τοῦ κόσμου (mp3)

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Οἱ χριστιανοί ὡς φῶς τοῦ κόσμου (mp3): "Π. Σάββας 2011-07-17_ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΧΟ''ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ΄΄ Ὁμιλία τοῦ π...."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου